Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium Ľ.Š., Hronská 3, Zvolen

541 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
42 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

6,3
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
5,2Pridaná hodnota
-Testovanie 9
7,3Prijímanie na VŠ v SR
5,9Nezamestnanosť absolventov
7,9Inšpekcia
6,1Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

4,0

5 hodnoteníPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
54
62
61
na základe 117 žiakov
+Matematika
30
49
55
na základe 36 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
64
 
+Anglický jazyk B1
-
-
75
 
+Anglický jazyk B2
42
59
60
na základe 114 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
63
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
50
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
68
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
75
 
+Matematika
-
-
77
 
+Maďarský jazyk
-
-
69
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
76
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
59
0,63
0,24
na základe 101 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
61
78 %
71 %
91 z 116 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
49
90 %
90 %
91 z 101 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
28
66
75
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Podmienky výchovy a vzdelávania
95
98
86
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Výchovno-vzdelávací proces
81
79
71
inšpekcia v šk. roku 2018/19
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
66
2,2
2,4
1 200 € na 552 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
14
8,0
13,0
44 učiteľov na 552 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
95 %
44 z 44 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
87
552
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
83
44
29
 

Komentár školy

PhDr. Eva Chylová, Riaditeľka školy
Gymnázium Ľudovíta Štúra v rámci svojho školského vzdelávacieho programu ponúka 4 profilácie: na informatiku a matematiku, spoločenskovednú, prírodovednú a jazykovú. Na škole sa vyučuje anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk. Žiaci môžu navštevovať niektorý z 30 záujmových krúžkov. Žiaci spoločne s učiteľmi organizujú množstvo zaujímavých mimoškolských aktivít - každoročne pripravujú autorský celovečerný muzikál, v rámci Gymnaziády pretekajú v tradičných i netradičných športoch, na jeseň sa vzdelávajú a zabávajú na podujatiach 'Štúrových dní' s karnevalom v škole a nechýba ani Noc v škole plná strašidiel, s chuťou poznávajú svet na zahraničných exkurziách, výletoch, vydávajú školský časopis, dopĺňajú veľmi bohatú web stránku školy. Prostredníctvom úspešných projektov si škola vybudovala veľmi pekné bezbariérové prostredie a moderné technické vybavenie vo všetkých triedach, žiaci sa môžu výtvarne prejavovať pri výzdobe vnútorných stien školy, na ktorých nájdete zväčšeniny obrazov od egyptských hrobiek cez Salvadora Dalího až po autorské veľkoplošné graffitti. Škola má vlastné logo i vlastnú hymnu, ktorú zložili i naspievali samotní študenti.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.