Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Prakt.škola internátna, Švermova 1, Valaská

17 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
3 pedagógovia (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

-
Špeciálne školy nemajú údaje potrebné pre výpočet hodnotenia
čo to znamená?
-Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
-Prijímanie na VŠ v SR
10Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
0,0Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
43
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
50
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
67
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
12 %
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
100 %
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
94
0,0
15,2
0 € na 10 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
41
20,0
25,9
2 učitelia na 10 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
86 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet žiakov
24
10
31
+Počet externých žiakov
 
0
0
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
26
2
7
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov