Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Slovanská 7, Považská Bystrica

406 žiakov (z toho 0 externých)
23 zo sociálne znevýhodneného prostredia
35 učiteľov
Zobraziť viac
8,3
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,7Testovanie 9
4,4Mimoriadne výsledky
10Účasti na súťažiach
4,4Pedagogický zbor
7,9Inšpekcia
6,7Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

2,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
42
66
66
+Matematika
69
68
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
93
73
61
na základe 52 žiakov
+Matematika
92
67
51
na základe 52 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
43
82
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
37
79
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
90
89
78
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
1,5
0,2
600 € na 403 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
43
8,7
11,0
35 učiteľov na 403 žiakov
+Využívanie IKT
70
89
71
31 z 35 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
85
403
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
23
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,1
0,2
+Počet pedagógov
91
35
17
 

Komentáre používateľov