Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom

363 žiakov (z toho 0 externých)
14 zo sociálne znevýhodneného prostredia
25 učiteľov
Zobraziť viac
8,5
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,5Testovanie 9
7,5Mimoriadne výsledky
0,0Účasti na súťažiach
2,9Pedagogický zbor
6,1Inšpekcia
6,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
78
75
66
+Matematika
98
80
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
95
75
61
na základe 35 žiakov
+Matematika
61
55
51
na základe 35 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
23
74
81
inšpekcia v šk. roku 2009/10
+Podmienky výchovy a vzdelávania
36
78
81
inšpekcia v šk. roku 2009/10
+Výchovno-vzdelávací proces
18
69
78
inšpekcia v šk. roku 2009/10
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
1,2
0,2
400 € na 335 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
24
7,5
11,0
25 učiteľov na 335 žiakov
+Využívanie IKT
37
64
71
16 z 25 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
79
335
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
14
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
78
25
17
 

Komentáre používateľov