Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
24 učiteľov
Zobraziť viac
7,8
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Testovanie 9
4,5Mimoriadne výsledky
-Účasti na súťažiach
3,1Pedagogický zbor
6,7Inšpekcia
6,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
31
59
62
+Matematika
45
62
60
+Maďarský jazyk
-
-
56
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
91
71
60
na základe 31 žiakov
+Matematika
74
62
54
na základe 31 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
28
76
81
inšpekcia v šk. roku 2016/17
+Podmienky výchovy a vzdelávania
100
100
81
inšpekcia v šk. roku 2016/17
+Výchovno-vzdelávací proces
31
73
77
inšpekcia v šk. roku 2016/17
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,0
0,3
0 € na 336 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
18
7,1
10,8
24 učiteľov na 336 žiakov
+Využívanie IKT
65
83
70
20 z 24 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
78
336
212
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
12
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,1
+Počet pedagógov
77
24
17
 

Komentáre používateľov