Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

441 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
34 učiteľov
Zobraziť viac
7,4
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,3Maturity
2,1Pedagogický zbor
0,0Účasti na súťažiach
7,9Nezamestnanosť absolventov
8,8Inšpekcia
6,9Prijímanie na VŠ v SR
6,6Mimoriadne výsledky
7,2Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

3 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
90
72
65
na základe 107 žiakov
+Matematika
82
69
59
na základe 42 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
64
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
57
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
69
67
63
na základe 83 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
85
65
52
na základe 24 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
83
3,31
0,37
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
71
88
78
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
81
95
84
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
89
85
74
inšpekcia v šk. roku 2014/15
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
88
4,2
1,5
1 800 € na 430 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
13
7,9
13,9
34 učiteľov na 430 žiakov
+Využívanie IKT
43
71
71
24 z 34 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
76
430
301
+Počet externých žiakov
-
0
3
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
67
34
28
 

Komentáre používateľov