Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

534 žiakov (z toho 0 externých)
25 zo sociálne znevýhodneného prostredia
38 učiteľov
Zobraziť viac
8,1
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,5Testovanie 9
6,8Mimoriadne výsledky
1,7Účasti na súťažiach
3,5Pedagogický zbor
7,7Inšpekcia
6,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
40
66
66
+Matematika
75
70
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
83
69
61
na základe 58 žiakov
+Matematika
81
61
51
na základe 58 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
48
83
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
90
94
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
24
72
78
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
97
1,9
0,2
1 000 € na 522 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
20
7,3
11,0
38 učiteľov na 522 žiakov
+Využívanie IKT
71
89
71
34 z 38 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
92
522
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
25
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
93
38
17
 

Komentáre používateľov