Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
38 učiteľov
Zobraziť viac
8,6
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Testovanie 9
7,9Mimoriadne výsledky
-Účasti na súťažiach
3,5Pedagogický zbor
7,7Inšpekcia
7,1Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
85
72
62
+Matematika
89
74
60
+Maďarský jazyk
-
-
56
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
82
68
60
na základe 54 žiakov
+Matematika
93
71
54
na základe 54 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
48
83
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
88
94
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
28
72
77
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
1,6
0,3
800 € na 516 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
22
7,4
10,8
38 učiteľov na 516 žiakov
+Využívanie IKT
72
89
70
34 z 38 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
91
516
212
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
6
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,1
+Počet pedagógov
93
38
17
 

Komentáre používateľov