Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava - Ružinov

353 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
34 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

2,5
škola s veľmi zlými výsledkami žiakov
čo to znamená?
1,9Maturity
4,3Pridaná hodnota
-Testovanie 9
4,9Prijímanie na VŠ v SR
3,1Nezamestnanosť absolventov
6,4Inšpekcia
4,1Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

1,0

4 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Slovenský jazyk
50
51
51
na základe 38 žiakov
+Matematika
0
33
44
na základe 8 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
64
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
54
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
60
51
51
na základe 33 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
29
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Slovenský jazyk
25
59
61
na základe 25 žiakov
+Matematika
0
51
62
na základe 25 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
100
-0,21
-2,84
na základe 21 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
100
85 %
72 %
28 z 33 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
20
80 %
87 %
28 z 35 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Riadenie školy
-
-
71
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
90
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
33
0,0
7,2
0 € na 350 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
17
7,4
37,3
26 učiteľov na 350 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
26 z 26 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet žiakov
67
350
273
+Počet externých žiakov
 
0
0
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
50
26
27
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
V šk. roku 2017/18 vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) na tejto škole inšpekciu vo vzťahu k vykonávaniu písomnej formy maturít a zistila nižšie uvedený nedostatok, ktorý mohol ovplyvniť výsledok daného testovania žiakov na škole:
- Problémy spojené s hodnotením ÚKO riešili predsedovia PMK v spolupráci s NÚCEM.
(zdroj: https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2018/ECaPFIC_2017_18.pdf)