Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Mierová 46, Bratislava - Ružinov

500 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
36 učiteľov
Zobraziť viac
8,0
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,6Testovanie 9
1,2Mimoriadne výsledky
10Účasti na súťažiach
3,3Pedagogický zbor
9,4Inšpekcia
8,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,8

4 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
92
79
66
+Matematika
93
75
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
99
81
61
na základe 33 žiakov
+Matematika
99
78
51
na základe 33 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
81
94
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Podmienky výchovy a vzdelávania
82
90
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Výchovno-vzdelávací proces
99
95
78
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
92
0,4
0,2
200 € na 510 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
16
7,1
11,0
36 učiteľov na 510 žiakov
+Využívanie IKT
70
89
71
32 z 36 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
92
510
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
92
36
17
 

Komentáre používateľov