Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Str. zdravot. škola, Športová 34, Dunajská Streda

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
29 učiteľov
Zobraziť viac
8,0
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,4Maturity
3,8Pedagogický zbor
-Účasti na súťažiach
9,5Nezamestnanosť absolventov
8,9Inšpekcia
1,5Prijímanie na VŠ v SR
3,4Mimoriadne výsledky
5,4Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

2,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
41
49
51
na základe 18 žiakov
+Matematika
-
-
31
 
+Maďarský jazyk
56
50
49
na základe 31 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
84
43
37
na základe 31 žiakov
+Anglický jazyk B1
93
69
56
na základe 28 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
75
 
+Nemecký jazyk B1
51
41
42
na základe 21 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-0,00
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
73
84
74
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
74
85
76
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
100
94
73
inšpekcia v šk. roku 2006/07
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
94
4,5
1,1
1 000 € na 221 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
77
13,1
12,5
29 učiteľov na 221 žiakov
+Využívanie IKT
50
59
60
17 z 29 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
34
221
322
+Počet externých žiakov
-
41
20
+Podiel externých žiakov
-
0,2
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
42
29
36
 

Komentáre používateľov