Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Str. zdravot. škola, Športová 34, Dunajská Streda

263 žiakov (z toho 70 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
37 učiteľov
Zobraziť viac
7,8
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,0Maturity
3,6Pedagogický zbor
0,0Účasti na súťažiach
9,1Nezamestnanosť absolventov
9,0Inšpekcia
-Prijímanie na VŠ v SR
0,7Mimoriadne výsledky
5,2Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

2,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
56
48
46
na základe 26 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
91
59
46
na základe 15 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
77
50
42
na základe 15 žiakov
+Anglický jazyk B1
80
64
56
na základe 23 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
69
 
+Nemecký jazyk B1
79
48
39
na základe 18 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
55
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,02
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
74
84
74
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
77
85
76
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
100
94
73
inšpekcia v šk. roku 2006/07
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
66
0,0
1,1
0 € na 256 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
84
14,5
13,0
37 učiteľov na 256 žiakov
+Využívanie IKT
33
46
58
17 z 37 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
41
256
322
+Počet externých žiakov
-
69
20
+Podiel externých žiakov
-
0,3
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
61
37
36
 

Komentáre používateľov