Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkr.gymnázium s VJM, Hlavná 21, Dunajská Streda

178 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
20 učiteľov
Zobraziť viac
6,9
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,3Maturity
3,6Pedagogický zbor
5,0Účasti na súťažiach
7,6Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
6,2Prijímanie na VŠ v SR
0,3Mimoriadne výsledky
7,3Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
65
 
+Matematika
88
71
59
na základe 15 žiakov
+Maďarský jazyk
100
81
64
na základe 41 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
91
65
57
na základe 41 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
90
74
63
na základe 35 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
95
78
52
na základe 6 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,37
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
84
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
54
0,0
1,5
0 € na 161 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
75
12,4
13,9
20 učiteľov na 161 žiakov
+Využívanie IKT
43
70
71
14 z 20 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
35
161
301
+Počet externých žiakov
-
0
3
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
1
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
41
20
28
 

Komentáre používateľov