Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

328 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
29 učiteľov
Zobraziť viac
8,0
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Maturity
2,6Pedagogický zbor
10Účasti na súťažiach
8,6Nezamestnanosť absolventov
6,8Inšpekcia
8,5Prijímanie na VŠ v SR
3,5Mimoriadne výsledky
6,3Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
93
73
65
na základe 54 žiakov
+Matematika
85
70
59
na základe 17 žiakov
+Maďarský jazyk
32
59
64
na základe 17 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
77
62
57
na základe 17 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
87
73
63
na základe 71 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
52
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
97
7,96
0,37
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
52
82
78
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
48
85
84
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
62
77
74
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
86
4,0
1,5
1 400 € na 354 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
21
8,2
13,9
29 učiteľov na 354 žiakov
+Využívanie IKT
49
76
71
22 z 29 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
63
354
301
+Počet externých žiakov
-
0
3
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
59
29
28
 

Komentáre používateľov