Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium P. J.Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
28 učiteľov
Zobraziť viac
7,5
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,7Maturity
2,5Pedagogický zbor
-Účasti na súťažiach
8,1Nezamestnanosť absolventov
6,8Inšpekcia
7,1Prijímanie na VŠ v SR
1,6Mimoriadne výsledky
6,5Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
82
75
69
na základe 32 žiakov
+Matematika
97
72
49
na základe 22 žiakov
+Maďarský jazyk
57
72
71
na základe 11 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
100
69
53
na základe 11 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
85
74
67
na základe 43 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
59
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
28
-1,08
0,23
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
55
82
78
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
48
85
85
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
64
77
73
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
55
0,0
2,0
0 € na 372 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
10
7,5
14,3
28 učiteľov na 372 žiakov
+Využívanie IKT
54
82
75
23 z 28 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
65
372
308
+Počet externých žiakov
-
0
2
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
56
28
29
 

Komentáre používateľov