Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Staničná 13, Košice - Juh

748 žiakov (z toho 0 externých)
9 zo sociálne znevýhodneného prostredia
45 učiteľov
Zobraziť viac
8,4
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,0Testovanie 9
5,5Mimoriadne výsledky
1,1Účasti na súťažiach
2,7Pedagogický zbor
8,3Inšpekcia
7,2Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
85
77
66
+Matematika
84
72
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
80
69
61
na základe 50 žiakov
+Matematika
94
68
51
na základe 50 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
61
87
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
44
81
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
90
89
78
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
94
0,8
0,2
600 € na 770 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
2
5,8
11,0
45 učiteľov na 770 žiakov
+Využívanie IKT
75
93
71
42 z 45 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
99
770
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
9
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
97
45
17
 

Komentáre používateľov