Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Staničná 13, Košice - Juh

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
49 učiteľov
Zobraziť viac
8,3
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,3Testovanie 9
4,0Mimoriadne výsledky
-Účasti na súťažiach
2,8Pedagogický zbor
8,3Inšpekcia
7,5Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
96
77
62
+Matematika
94
77
60
+Maďarský jazyk
-
-
56
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
89
71
60
na základe 51 žiakov
+Matematika
95
73
54
na základe 51 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
61
87
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
42
81
81
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
91
89
77
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,3
0,3
200 € na 791 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
4
6,2
10,8
49 učiteľov na 791 žiakov
+Využívanie IKT
72
90
70
44 z 49 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
99
791
212
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
9
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,1
+Počet pedagógov
98
49
17
 

Komentáre používateľov