Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Spoj.škola - OA pre TP, Opatovská cesta 97, Košice - Vyšné Opátske

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

6,8
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,1Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
4,5Prijímanie na VŠ v SR
7,2Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
0,0Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2011/12)

Maturity
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
100
70
54
na základe 13 žiakov
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
100
75
59
na základe 8 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
100
80
58
na základe 5 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
30,4 %
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
2,20
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
50
8 %
8 %
2 z 26 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
50
67 %
62 %
2 z 3 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
87
0,0
1,0
0 € na 75 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
41
20,0
25,6
15 učiteľov na 75 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
39 %
15 z 15 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
5 602 €
 
+Vlastné zdroje školy
91
4,1 %
1,6 %
51 941 € k 1 262 390 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov