Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Spoj.škola - OA pre TP, Opatovská cesta 97, Košice - Vyšné Opátske

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

6,8
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,1Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
4,5Prijímanie na VŠ v SR
7,2Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
0,0Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2009/10)

Maturity
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
100
61
53
na základe 12 žiakov
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
83
51
49
na základe 7 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
100
71
51
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
42
15,0 %
18,7 %
3 z 20 absolventov
+Regionálne uplatnenie
39
1,54
1,49
15,0 % oproti 9,7 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
82
0,0
1,2
0 € na 66 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
37
21,2
27,7
14 učiteľov na 66 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
100 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
5 424 €
 
+Vlastné zdroje školy
80
1,9 %
1,7 %
15 602 € k 805 977 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov