Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Stredná zdravot. škola, Moyzesova 17, Košice - Staré Mesto

544 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
105 učiteľov
Zobraziť viac
7,9
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,4Maturity
5,0Pedagogický zbor
10Účasti na súťažiach
8,0Nezamestnanosť absolventov
9,6Inšpekcia
6,0Prijímanie na VŠ v SR
5,6Mimoriadne výsledky
4,6Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,3

3 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
94
57
46
na základe 113 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
46
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
42
 
+Anglický jazyk B1
76
63
56
na základe 97 žiakov
+Anglický jazyk B2
51
70
69
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk B1
80
49
39
na základe 12 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
55
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
76
2,37
0,02
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
93
92
74
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
83
89
76
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
96
90
73
inšpekcia v šk. roku 2006/07
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
93
4,7
1,1
2 400 € na 515 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
94
20,4
13,0
105 učiteľov na 515 žiakov
+Využívanie IKT
75
79
58
83 z 105 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
86
515
322
+Počet externých žiakov
-
0
20
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
99
105
36
 

Komentáre používateľov