Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
43 učiteľov
Zobraziť viac
8,8
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,5Testovanie 9
10Mimoriadne výsledky
-Účasti na súťažiach
3,7Pedagogický zbor
8,4Inšpekcia
7,1Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,7

3 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
53
65
62
+Matematika
65
67
60
+Maďarský jazyk
-
-
56
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
86
70
60
na základe 68 žiakov
+Matematika
84
66
54
na základe 68 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
78
93
81
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+Podmienky výchovy a vzdelávania
83
91
81
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+Výchovno-vzdelávací proces
53
78
77
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
99
4,4
0,3
2 600 € na 591 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
20
7,3
10,8
43 učiteľov na 591 žiakov
+Využívanie IKT
100
100
70
43 z 43 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
94
591
212
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
2
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,1
+Počet pedagógov
96
43
17
 

Komentáre používateľov