Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

- žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- učiteľov
Zobraziť viac
7,6
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,2Maturity
4,8Pedagogický zbor
10Účasti na súťažiach
8,2Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
1,6Prijímanie na VŠ v SR
0,5Mimoriadne výsledky
7,5Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnotenieZobraziť komentáre používateľov Pridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
65
 
+Matematika
-
-
59
 
+Maďarský jazyk
-
-
64
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
57
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
63
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
52
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,37
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
84
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
60
0,8
1,5
125 € na 160 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
13,9
 
+Využívanie IKT
-
-
71
 
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
-
-
301
+Počet externých žiakov
-
-
3
+Podiel externých žiakov
-
-
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
-
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
-
0,0
+Počet pedagógov
-
-
28
 

Komentáre používateľov

14.01.2015, 16:04, Stanislava Uhrikova
Chodila som na tento gympel a bolo super. Super ucitelia a vela som sa naucila.