Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

742 žiakov (z toho 0 externých)
30 zo sociálne znevýhodneného prostredia
46 učiteľov
Zobraziť viac
8,4
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Testovanie 9
6,2Mimoriadne výsledky
8,9Účasti na súťažiach
3,0Pedagogický zbor
9,5Inšpekcia
7,4Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
83
76
66
+Matematika
73
69
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
80
68
61
na základe 57 žiakov
+Matematika
60
55
51
na základe 57 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
86
96
81
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Podmienky výchovy a vzdelávania
96
98
81
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Výchovno-vzdelávací proces
89
89
78
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
93
0,5
0,2
400 € na 786 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
2
5,9
11,0
46 učiteľov na 786 žiakov
+Využívanie IKT
100
100
71
46 z 46 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
99
786
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
30
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
98
46
17
 

Komentáre používateľov