Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
34 učiteľov
Zobraziť viac
7,4
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,9Maturity
1,9Pedagogický zbor
-Účasti na súťažiach
8,5Nezamestnanosť absolventov
6,3Inšpekcia
6,0Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
5,4Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
74
56
51
na základe 67 žiakov
+Matematika
-
-
31
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
37
 
+Anglický jazyk B1
58
58
56
na základe 46 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
75
 
+Nemecký jazyk B1
89
56
42
na základe 21 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
42
-0,92
-0,00
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
16
59
74
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
82
89
76
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
35
70
73
inšpekcia v šk. roku 2015/16
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
65
0,0
1,1
0 € na 332 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
35
10,2
12,5
34 učiteľov na 332 žiakov
+Využívanie IKT
3
15
60
5 z 34 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
58
332
322
+Počet externých žiakov
-
0
20
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
7
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
57
34
36
 

Komentáre používateľov