Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Škarniclova 1, Bratislava - Staré Mesto

396 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
27 učiteľov
Zobraziť viac
8,5
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,3Testovanie 9
5,2Mimoriadne výsledky
1,7Účasti na súťažiach
3,1Pedagogický zbor
8,7Inšpekcia
8,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

4,0

3 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
91
79
66
+Matematika
85
72
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
88
71
61
na základe 33 žiakov
+Matematika
96
70
51
na základe 33 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
82
94
81
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+Podmienky výchovy a vzdelávania
71
87
81
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+Výchovno-vzdelávací proces
72
84
78
inšpekcia v šk. roku 2011/12
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
1,5
0,2
600 € na 406 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
8
6,7
11,0
27 učiteľov na 406 žiakov
+Využívanie IKT
100
100
71
27 z 27 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
85
406
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
82
27
17
 

Komentáre používateľov