Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

594 žiakov (z toho 0 externých)
1 zo sociálne znevýhodneného prostredia
43 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2011/12 - 2014/15)

6,9
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
-Testovanie 5
6,7Inšpekcia
8,2Testovanie 9
1,6Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

4,0

2 hodnoteniaZobraziť komentáre používateľov Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2014/15)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
79
68
61
na základe 43 žiakov
+Matematika
69
57
51
na základe 43 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
67
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
15
70
82
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
56
83
80
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
47
78
78
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,5
0,2
200 € na 371 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
40
8,6
10,8
41 učiteľov na 479 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
69 %
31 z 31 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 299 €
2 133 €
853 085 € na 371 žiakov
+Vlastné zdroje školy
67
0,3 %
1,4 %
2 553 € k 850 533 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
89
479
209
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1
10
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,2 %
6,0 %
+Počet pedagógov
95
41
17
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

12.09.2017, 21:56, Marian Babiak
Používate absolutne nesprávne údaje, ktoré výrazne skresľujú našu prácu. Napr.: v šk. roku 2016/2017 mala naša škola vyše 500 žiakov, vyše 45 pedagógov, v tomto šk. roku sme mali aj komplexnú inšpekciu. Mohli by ste mi napísať odkiaľ beriete tieto vaše čísla?
24.09.2017, 22:55, INEKO
Vážený pán Babiak, údaje o počtoch žiakov a učiteľov spracúva a zverejňuje CVTI (inštitúcia priamo podriadená ministerstvu školstva). Takisto zostavujú ucelenú informáciu o sieti škôl. My tieto dáta preberáme, pričom svojvoľne nemeníme ich interpretáciu a samozrejme ani ich obsah. Inak povedané, držíme sa oficiálnych údajov a metodiky CVTI. Výsledné počty žiakov za jednotlivé školy uvádza CVTI na svojom webovom sídle tu: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332. Ak si na tejto stránke zvolíte štatistiku o základných školách, uvidíte, že pri Vašej škole figuruje taký počet žiakov, aký uvádzame na našom portáli. Pre úplnosť dodávam, že počty učiteľov tam zverejnené nie sú, ale CVTI nam ich posiela na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Konkrétne, dopĺňa ich do tej tabuľky, ktorú môžete vidieť na vyššie uvedenom odkaze. Pre istotu som kontroloval aj počet učiteľov a uvádzame ho správne. Ak máte záujem, môžem Vám pre kontrolu poslať celú tabuľku od CVTI, ktorú nám poskytli na základe infozákona. Vieme, že okrem samotných ZŠ existujú aj špeciálne triedy. A na základe infozákona získavame údaje aj o nich. Údaje spracúvame a tiež zverejňujeme na našom portáli. To môžete vidieť, ak si v profile Vašej školy kliknete na tlačítko "zobraziť viac" v hornej časti profilu. Ukáže sa Vám, že uvádzame existenciu špeciálnej triedy pri Vašej ZŠ (pre deti s intelektovým nadaním). Počet žiakov špeciálnych tried aktualizujeme vždy v rámci zimnej aktualizácie portálu (november alebo december). Ak sa nestotožnujete s tým, že sa počet žiakov v špeciálnych triedach nezapočítava do počtu žiakov ZŠ, prosím, aby ste kontaktovali CVTI, ktoré je zodpovedné za zber údajov. My nemôžeme zmeniť ich oficiálnu metodiku. Pokiaľ ide o školskú inšpekciu, jej výsledky nám ŠŠI poskytuje v termíne, ktorý ju umožnuje zahrnúť až do novembrovej (resp. decembrovej) aktualizácie portálu. Prosím teda o strpenie, údaje z najnovšej inšpekcie sa prejavia na našom portáli pri tejto aktualizácii. Ak máte konkrétne podnety, ktoré nami zverejňované údaje by mali byť nesprávne, dajte prosím vedieť, rád každý podnet preverím. V takom prípade prosím napíšte, ktorá hodnota je nesprávna a aké by malo byť správne číslo a vyjadrím sa k tomu podobne, ako v prípade počtu žiakov a učiteľov.