Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina

468 žiakov (z toho 0 externých)
15 zo sociálne znevýhodneného prostredia
36 učiteľov
Zobraziť viac
8,9
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,3Testovanie 9
6,6Mimoriadne výsledky
8,3Účasti na súťažiach
3,2Pedagogický zbor
7,7Inšpekcia
8,2Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
88
78
66
+Matematika
93
75
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
88
71
61
na základe 61 žiakov
+Matematika
88
65
51
na základe 61 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
42
81
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Podmienky výchovy a vzdelávania
24
75
81
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+Výchovno-vzdelávací proces
90
89
78
inšpekcia v šk. roku 2007/08
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
99
3,7
0,2
1 800 € na 488 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
22
7,4
11,0
36 učiteľov na 488 žiakov
+Využívanie IKT
55
75
71
27 z 36 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
90
488
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
15
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
92
36
17
 

Komentáre používateľov