Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

606 žiakov (z toho 0 externých)
16 zo sociálne znevýhodneného prostredia
41 učiteľov
Zobraziť viac
8,6
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,0Testovanie 9
7,0Mimoriadne výsledky
2,8Účasti na súťažiach
2,9Pedagogický zbor
9,2Inšpekcia
8,6Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
64
72
66
+Matematika
84
72
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
97
77
61
na základe 46 žiakov
+Matematika
94
68
51
na základe 46 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
83
95
81
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Podmienky výchovy a vzdelávania
100
100
81
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Výchovno-vzdelávací proces
70
83
78
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
97
1,7
0,2
1 000 € na 584 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
15
7,0
11,0
41 učiteľov na 584 žiakov
+Využívanie IKT
50
73
71
30 z 41 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
95
584
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
16
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
95
41
17
 

Komentáre používateľov