Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, Bratislava - Karlova Ves

131 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
36 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

4,3
škola s podpriemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
3,6Maturity
-Pridaná hodnota
-Testovanie 9
7,1Prijímanie na VŠ v SR
5,6Nezamestnanosť absolventov
-Inšpekcia
0,0Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
60
43
43
na základe 28 žiakov
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
75
63
50
na základe 16 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
67
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
40
9 %
12 %
5 z 53 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
100
100 %
100 %
5 z 5 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
94
0,0
15,2
0 € na žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
25,9
 
+Využívanie IKT / DT
-
-
86 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠSŠ

údaj za školu
priemer
za ŠSŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
31
+Počet externých žiakov
 
-
0
+Podiel externých žiakov
 
-
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0,0 %
+Počet pedagógov
-
-
7
 

Komentár školy

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy
SOŠ pre žiakov s TP je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Úspešní absolventi školy získajú stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie končiace maturitnou skúškou. Počas štúdia žiakom zabezpečujeme zdravotnú, rehabilitačnú, psychologickú a sociálnu starostlivosť, vrátane ubytovania a celodenného stravovania v internáte. Pre žiakov školy organizujeme množstvo voľnočasových aktivít, exkurzií, návštevy divadelných predstavení, výstav, výletov a pod. Žiaci sa zúčastňujú súťaží a olympiád, mimoriadne ocenenia dosahujú každoročne naši zlatníci v celoslovenskej súťaži Študentský šperk. Bližšie informácie nájdete na stránke www.iprba.sk . Prostredie celého Inštitútu je bezbariérové, esteticky upravené, učebne aj dielne sú vybavené kvalitným materiálno-technickým zariadením. Zo štatistiky za posledných päť rokov vyplýva, že asi 75 % našich absolventov sa uplatnilo na trhu práce alebo pokračuje v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.