Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava - Dúbravka

852 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
75 učiteľov
Zobraziť viac
7,1
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,3Maturity
2,1Pedagogický zbor
10Účasti na súťažiach
8,1Nezamestnanosť absolventov
3,1Inšpekcia
5,9Prijímanie na VŠ v SR
0,7Mimoriadne výsledky
6,7Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,6

9 hodnoteníPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
80
70
65
na základe 163 žiakov
+Matematika
95
78
59
na základe 47 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
64
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
57
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
89
74
63
na základe 89 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
92
72
52
na základe 71 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
24
-1,70
0,37
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym
počet bodov
zo 100
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
14
63
78
inšpekcia v šk. roku 2013/14
+Podmienky výchovy a vzdelávania
8
66
84
inšpekcia v šk. roku 2013/14
+Výchovno-vzdelávací proces
21
67
74
inšpekcia v šk. roku 2013/14
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
55
0,2
1,5
200 € na 873 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
29
8,6
13,9
75 učiteľov na 873 žiakov
+Využívanie IKT
77
93
71
70 z 75 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
99
873
301
+Počet externých žiakov
-
0
3
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,0
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
99
75
28
 

Komentáre používateľov