Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

560 žiakov (z toho 0 externých)
25 zo sociálne znevýhodneného prostredia
40 učiteľov
Zobraziť viac
8,0
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,1Testovanie 9
6,7Mimoriadne výsledky
5,0Účasti na súťažiach
3,3Pedagogický zbor
8,5Inšpekcia
6,7Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
83
76
66
+Matematika
63
67
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
84
69
61
na základe 48 žiakov
+Matematika
73
58
51
na základe 47 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
52
84
81
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
91
95
81
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
66
82
78
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
97
1,7
0,2
1 000 € na 591 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
11
6,8
11,0
40 učiteľov na 591 žiakov
+Využívanie IKT
60
80
71
32 z 40 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
95
591
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
25
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
94
40
17
 

Komentáre používateľov