Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- učiteľov
Zobraziť viac
8,1
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,7Maturity
2,4Pedagogický zbor
-Účasti na súťažiach
8,2Nezamestnanosť absolventov
7,2Inšpekcia
-Prijímanie na VŠ v SR
9,6Mimoriadne výsledky
5,5Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,0

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
95
63
51
na základe 190 žiakov
+Matematika
83
39
31
na základe 3 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
37
 
+Anglický jazyk B1
88
67
56
na základe 111 žiakov
+Anglický jazyk B2
5
60
75
na základe 68 žiakov
+Nemecký jazyk B1
94
59
42
na základe 5 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
20
-2,93
-0,00
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
56
78
74
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
69
84
76
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
40
71
73
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
98
7,6
1,1
8 800 € na 1161 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
24
9,6
12,5
112 učiteľov na 1161 žiakov
+Využívanie IKT
-
-
60
 
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
100
1 161
322
+Počet externých žiakov
-
0
20
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
99
112
36
 

Komentáre používateľov