Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

1145 žiakov (z toho 0 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
108 učiteľov
Zobraziť viac
8,4
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,4Maturity
2,4Pedagogický zbor
5,0Účasti na súťažiach
8,9Nezamestnanosť absolventov
7,2Inšpekcia
-Prijímanie na VŠ v SR
9,5Mimoriadne výsledky
5,6Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,0

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
91
56
46
na základe 194 žiakov
+Matematika
85
47
34
na základe 17 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
46
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
42
 
+Anglický jazyk B1
89
67
56
na základe 108 žiakov
+Anglický jazyk B2
10
57
69
na základe 71 žiakov
+Nemecký jazyk B1
92
56
39
na základe 5 žiakov
+Nemecký jazyk B2
0
25
55
na základe 2 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
18
-3,77
0,02
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
56
78
74
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
72
84
76
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
40
71
73
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
93
4,5
1,1
5 200 € na 1164 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
18
9,3
13,0
108 učiteľov na 1164 žiakov
+Využívanie IKT
67
69
58
74 z 108 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
100
1 164
322
+Počet externých žiakov
-
0
20
+Podiel externých žiakov
-
0,0
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
99
108
36
 

Komentáre používateľov