Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra

484 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
44 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

7,0
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,9Maturity
7,3Pridaná hodnota
-Testovanie 9
8,7Prijímanie na VŠ v SR
7,6Nezamestnanosť absolventov
3,7Inšpekcia
0,3Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
96
55
43
na základe 114 žiakov
+Matematika
96
52
32
na základe 9 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
94
64
50
na základe 95 žiakov
+Anglický jazyk B2
61
69
67
na základe 9 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
66
42
39
na základe 6 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
72
 
+Matematika
-
-
66
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
89
3,74
-0,04
na základe 102 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
91
63 %
31 %
72 z 114 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
54
94 %
89 %
72 z 77 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
9
48
72
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Podmienky výchovy a vzdelávania
23
69
79
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
61
0,0
1,5
0 € na 473 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
17
9,1
12,2
43 učiteľov na 473 žiakov
+Využívanie IKT / DT
25
91 %
92 %
39 z 43 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
86
473
306
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
74
43
34
 

Komentár školy

PhDr. Jozef Kuric, zástupca riaditeľa
Škola ako jediná v Nitrianskom kraji poskytuje široké vzdelávanie v oblasti staviteľstva, geodézie, kartografie a katastra. Pripravuje vzdelaných odborníkov pre výstavbu a rekonštrukciu stavieb, do špecializovanej verejnej správy, obchodu a tiež aj do školstva pre výchovu ďalších generácií. K dosiahnutiu týchto cieľov škola poskytuje širokú škálu odborných predmetov, ktoré sa vyučujú v špecializovaných učebniach s podporou PC techniky. Absolventi školy sú schopní vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v projekcii, pri zhotovovaní a rekonštrukciách stavieb, v oblasti technickej a ekonomickej príprave výroby, a v neposlednom rade v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Okrem uvedených uplatnení študijné odbory pripravujú žiaka aj na štúdium na vysokých školách stavebného a ekonomického zamerania.

Komentáre používateľov