Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Pedagog. a soc.akadémia, Engelsova 3, Levice

380 žiakov (z toho 58 externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
32 učiteľov
Zobraziť viac
7,1
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,7Maturity
3,1Pedagogický zbor
0,0Účasti na súťažiach
7,8Nezamestnanosť absolventov
8,0Inšpekcia
7,6Prijímanie na VŠ v SR
5,4Mimoriadne výsledky
5,9Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
73
51
46
na základe 85 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
46
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
42
 
+Anglický jazyk B1
48
56
56
na základe 69 žiakov
+Anglický jazyk B2
13
59
69
na základe 2 žiakov
+Nemecký jazyk B1
17
29
39
na základe 11 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
55
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
77
2,61
0,02
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
53
77
74
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Podmienky výchovy a vzdelávania
88
93
76
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Výchovno-vzdelávací proces
56
76
73
inšpekcia v šk. roku 2012/13
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
84
2,6
1,1
1 000 € na 387 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
6
8,3
13,0
32 učiteľov na 387 žiakov
+Využívanie IKT
88
91
58
29 z 32 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
68
387
322
+Počet externých žiakov
-
86
20
+Podiel externých žiakov
-
0,2
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
49
32
36
 

Komentáre používateľov