Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Pedagog. a soc.akadémia, Engelsova 3, Levice

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
31 učiteľov
Zobraziť viac
7,6
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,9Maturity
3,1Pedagogický zbor
-Účasti na súťažiach
8,5Nezamestnanosť absolventov
8,0Inšpekcia
7,2Prijímanie na VŠ v SR
5,6Mimoriadne výsledky
6,0Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

200920102011201220132014201520162017
Maturity
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
80
57
51
na základe 55 žiakov
+Matematika
-
-
31
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
37
 
+Anglický jazyk B1
47
55
56
na základe 43 žiakov
+Anglický jazyk B2
93
86
75
na základe 3 žiakov
+Nemecký jazyk B1
56
44
42
na základe 8 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
65
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
79
2,47
-0,00
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
54
77
74
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Podmienky výchovy a vzdelávania
86
93
76
inšpekcia v šk. roku 2012/13
+Výchovno-vzdelávací proces
56
76
73
inšpekcia v šk. roku 2012/13
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
86
2,9
1,1
1 000 € na 350 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
12
8,9
12,5
31 učiteľov na 350 žiakov
+Využívanie IKT
86
94
60
29 z 31 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
62
350
322
+Počet externých žiakov
-
79
20
+Podiel externých žiakov
-
0,2
0,1
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,0
+Počet pedagógov
48
31
36
 

Komentáre používateľov