Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Špeciálna ZŠ s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo

176 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
24 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

-
Špeciálne školy nemajú údaje potrebné pre výpočet hodnotenia
čo to znamená?
-Testovanie 5
-Inšpekcia
-Testovanie 9
-Mimoriadne výsledky

Ohodnoťte školu

-

zatiaľ nehodnotenéPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Testovanie 5
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
52
 
+Matematika
-
-
47
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
48
 
+Matematika
-
-
38
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
100
0,0
0,3
0 € na žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
25,0
 
+Využívanie IKT / DT
-
-
100 %
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠZŠ

údaj za školu
priemer
za ŠZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
61
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0,0 %
+Počet pedagógov
-
-
14
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov