Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 2, Horné Srnie

220 žiakov (z toho 0 externých)
2 zo sociálne znevýhodneného prostredia
17 učiteľov
Zobraziť viac
8,8
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Testovanie 9
8,6Mimoriadne výsledky
0,6Účasti na súťažiach
4,0Pedagogický zbor
6,4Inšpekcia
6,3Finančné zdroje

Ohodnoťte školu

3,7

3 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé roky

20092010201120122013201420152016
Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
75
74
66
+Matematika
73
69
61
+Maďarský jazyk
-
-
59
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
84
70
61
na základe 16 žiakov
+Matematika
85
63
51
na základe 16 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ
počet bodov
zo 100
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
44
82
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
89
94
81
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
29
73
78
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+9. ročník Slovenský jazyk
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+4. ročník Prírodoveda
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Fyzika
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+9. ročník Prírodopis
-
-
-
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
98
2,8
0,2
600 € na 213 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
33
8,0
11,0
17 učiteľov na 213 žiakov
+Využívanie IKT
75
94
71
16 z 17 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
-
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
63
213
203
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
2
26
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
-
0,0
0,2
+Počet pedagógov
62
17
17
 

Komentáre používateľov