Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Zvolen"

Zvolen

hodnotenie

Základná škola, Hodžova 9-
Základná škola, Hrnčiarska 17,9
Základná škola, J.Alexyho 16,1
Základná škola, M. Rázusa 36,8
Základná škola, Námestie mládeže 176,6
Základná škola, Petra Jilemnického 15,6
Základná škola, Petra Jilemnického 28,7