Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 345,0
Základná škola, Atómová 16,2
Základná škola, Jána Bottu 277,2
Základná škola, Kornela Mahra 116,5
Základná škola, Maxima Gorkého 215,0
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,6
Základná škola, Spartakovská 56,0
Základná škola s MŠ, Vančurova 387,5
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29-
ZŠ Angely Merici, Halenárska 458,0

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-