Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3-
Základná škola, Andreja Kubinu 34-
Základná škola, Atómová 16,1
Základná škola, Jána Bottu 277,1
Základná škola, Kornela Mahra 116,5
Základná škola, Maxima Gorkého 215,4
Základná škola, Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 127,8
Základná škola, Spartakovská 55,7
Základná škola s MŠ, Vančurova 387,5
Základná škola s MŠ, Ivana Krasku 29-
ZŠ Angely Merici, Halenárska 458,2

Trnavá Hora

hodnotenie

Základná škola, Školská 324/8-