Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Trenčín"

Trenčín

hodnotenie

Súkromná ZŠ FUTURUM, Na dolinách 27-
Základná škola, Bezručova 667,7
Základná škola, Dlhé Hony 18,6
Základná škola, Hodžova 377,7
Základná škola, Kubranská 807,4
Základná škola, Na dolinách 275,7
Základná škola, Novomeského 118,2
Základná škola, Potočná 86-
Základná škola, Veľkomoravská 127,2
Základná škola, Východná 95,2