Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Spišská Nová Ves"

Spišská Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Hutnícka 166,0
Základná škola, Ing. O. Kožucha 117,7
Základná škola, Komenského 25,8
Základná škola, Levočská 117,8
Základná škola, Lipová 137,2
Základná škola, Nad Medzou 17,7
Základná škola, Z. Nejedlého 26,1
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 86,9