Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prievidza"

Prievidza

hodnotenie

Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH, A. Hlinku 447,6
Súkr. spojená škola ZŠ, Ul.Ľ. Ondrejova 28-
Súkromná základná škola, Ľ. Ondrejova 28-
Základná škola, Energetikov 397,2
Základná škola, Malonecpalská 377,1
Základná škola, Mariánska 197,7
Základná škola, P. Dobšinského 55,8
Základná škola, P. J. Šafárika 35,8
Základná škola, Rastislavova 47,0
Základná škola, S. Chalupku 145,6
ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica 206/3-