Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Bernolákova 21-
Ev.spoj.škola-Ev. ZŠsMŠ, Námestie legionárov 3-
Spojená škola - ZŠ, Sládkovičova 4-
Súkromná spojená škola European English School - ZŠ, Solivarská 28-
Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36-
Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Vodárenská 3-
Zákl.škola sv. Mikuláša, Duklianska 165,5
Základná škola, Bajkalská 297,0
Základná škola, Československej armády 26,1
Základná škola, Kúpeľná 27,5
Základná škola, Lesnícka 14,6
Základná škola, Májové námestie 17,1
Základná škola, Matice slovenskej 13-
Základná škola, Mirka Nešpora 26,4
Základná škola, Mukačevská 15,5
Základná škola, Prostějovská 385,7
Základná škola, Sibírska 425,5
Základná škola, Šmeralova 258,3
Základná škola, Šrobárova 207,1
Základná škola, Važecká 116,0