Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Prešov"

Prešov

hodnotenie

Cirkevná ZŠ s MŠ, Bernolákova 21-
CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 497,0
Ev.spoj.škola-Ev. ZŠsMŠ, Námestie legionárov 3-
Spojená škola - ZŠ, Sládkovičova 4-
Súkr. spoj. škola - ZŠ, Solivarská 28-
Súkromná základná škola, Solivarská 28-
Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Vodárenská 3-
Zákl.škola sv. Mikuláša, Duklianska 166,8
Základná škola, Bajkalská 297,1
Základná škola, Československej armády 26,8
Základná škola, Kúpeľná 28,4
Základná škola, Lesnícka 15,2
Základná škola, Májové námestie 17,1
Základná škola, Matice slovenskej 13-
Základná škola, Mirka Nešpora 26,1
Základná škola, Mukačevská 16,1
Základná škola, Prostějovská 386,0
Základná škola, Sibírska 425,7
Základná škola, Šmeralova 257,8
Základná škola, Šrobárova 207,3
Základná škola, Važecká 11-