Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Považská Bystrica"

Považská Bystrica

hodnotenie

Zákl.škola sv.Augustína, Moyzesova 16,9
Základná škola, m. č. Milochov 224-
Základná škola, m. č. Považská Teplá 181-
Základná škola, m.č. Považ.Podhradie 169-
Základná škola, Nemocničná 26,2
Základná škola, Sídl. Rozkvet 20476,2
Základná škola, Sídl. SNP 14846,0
Základná škola, Sídl. Stred 17,1
Základná škola, Slov. partizánov 539,1
Základná škola, Slovanská 78,8
Základná škola, Školská 107,9
Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169-
Základná škola s MŠ, m. č. Považská Teplá 181-