Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Ulica mládeže 7-
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 347,5
Súkromná základná škola, Rovná 15-
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 258,2
Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 217,2
Základná škola s MŠ, Jarná ulica 136,5
Základná škola s MŠ, Komenského ulica 157,0
Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 176,2
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 25,9
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 21-
Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 46,4
ZŠ Štefana Mnoheľa, Dlhé hony 2-