Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Poprad"

Poprad

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Ulica mládeže 7-
Spojená škola - ZŠ s MŠ, Letná ulica 347,4
Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 257,9
Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 216,9
Základná škola s MŠ, Jarná ulica 136,3
Základná škola s MŠ, Komenského ulica 157,2
Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 175,8
Základná škola s MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 2-
Základná škola s MŠ, Koperníkova ulica 21-
Základná škola s MŠ, Vagonárska ulica 46,7
ZŠ Štefana Mnoheľa, Dlhé hony 2-