Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nové Zámky"

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ, Česká 10-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 105,8
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 75-
Základná škola s MŠ, Sibírska 39-
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 27,3

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20-

Kysucké Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Clementisova ulica č.6166,8
Základná škola, Dolinský potok č.11147,6
Základná škola, Nábrežná ulica č.8457,0

Nové Mesto nad Váhom

hodnotenie

Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ, Klčové 877,3
Základná škola, Kpt. Nálepku 8556,2
Základná škola, Odborárska 13747,8
Základná škola, Tematínska 20926,8

Nové Sady

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Nové Sady 1765,7

Nové Zámky

hodnotenie

Základná škola, Devínska 127,4
Základná škola, G. Bethlena 417,5
Základná škola, Hradná 227,8
Základná škola, Mostná 36,0
Základná škola, Nábrežná 958,2
ZŠ G. Czuczora s VJM, G. Czuczora 10-

Slovenské Nové Mesto

hodnotenie

Základná škola, Školská 19-