Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Nitra"

Nitra

hodnotenie

Piaristická ZŠ, Piaristická 6-
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B., Farská 437,2
Súkr. základná škola, Javorová 644/12-
Základná škola, Beethovenova 16,8
Základná škola, Benkova 346,7
Základná škola, Cabajská 27,1
Základná škola, Fatranská 146,9
Základná škola, Krčméryho 2-
Základná škola, Na Hôrke 306,4
Základná škola, Nábrežie mládeže 57,0
Základná škola, Sčasného 22-
Základná škola, Škultétyho 16,2
Základná škola, Topoľová 87,4
Základná škola, Tulipánová 15,2
Základná škola s MŠ, Dlhá 78-
Základná škola s MŠ, Novozámocká 129-
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 17,1
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 67,4
ZŠ sv. Marka, Petzwalova 1-

Nitra nad Ipľom

hodnotenie

Základná škola, Nitra nad Ipľom 96-