Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Michalovce"

Gemerské Michalovce

hodnotenie

Základná škola s VJM, Gemerské Michalovce 3-

Michalovce

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Volgogradská 2-
Základná škola, Jána A. Komenského 15,3
Základná škola, Jána Švermu 67,3
Základná škola, Kpt. Nálepku 165,8
Základná škola, Krymská 56,1
Základná škola, Moskovská 1-
Základná škola, Okružná 178,3
Základná škola, Školská 27,1
Základná škola, T. J. Moussona 49,1