Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Martin"

Dolný Kubín

hodnotenie

Základná škola, Ul. Martina Hattalu 21516,3

Martin

hodnotenie

Evanjelická SŠ-EZŠ, M. R. Štefánika 17-
Evanjelická ZŠ, M.R.Štefánika 17-
Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 18,7
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18-
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18-
Základná škola, Aurela Stodolu 605,8
Základná škola, Jahodnícka 16,1
Základná škola, Jozefa Kronera 255,7
Základná škola, P. Mudroňa 37,2
Základná škola Alexandra Dubčeka, Budovateľov 98,7
Základná škola s MŠ, Gorkého 335,7
Základná škola s MŠ, Hurbanova 276,9
Základná škola s MŠ, Priehradná 11-
Základná škola s MŠ, V.J.Dolinského 25,7

Martin nad Žitavou

hodnotenie

Základná škola, Martin nad Žitavou 110-

Žilina

hodnotenie

Základná škola, Martinská 207,0