Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Martin"

Martin

hodnotenie

Evanjelická SŠ-EZŠ, M. R. Štefánika 17-
Evanjelická ZŠ, M.R.Štefánika 17-
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18-
Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Východná 18-
Základná škola, Aurela Stodolu 606,1
Základná škola, Jahodnícka 16,1
Základná škola, Jozefa Kronera 255,6
Základná škola, P. Mudroňa 37,4
Základná škola Alexandra Dubčeka, Budovateľov 97,7
Základná škola s MŠ, Gorkého 335,9
Základná škola s MŠ, Hurbanova 276,5
Základná škola s MŠ, Priehradná 11-
Základná škola s MŠ, V.J.Dolinského 25,7
ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 17,7

Martin nad Žitavou

hodnotenie

Základná škola, Martin nad Žitavou 110-