Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice - Západ"

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Tr. SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 166,7
Základná škola, Kežmarská 288,2
Základná škola, Kežmarská 307,0
Základná škola, Považská 125,8
Základná škola, Trebišovská 106,3
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 188,1