Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Košice"

Košice - Barca

hodnotenie

Základná škola, Abovská 365,7

Košice - Dargovských Hrdinov

hodnotenie

Základná škola, Fábryho 446,4
Základná škola, Krosnianska 27,0
Základná škola, Krosnianska 49,6
Základná škola, Maurerova 215,6
Základná škola, Postupimská 374,1

Košice - Juh

hodnotenie

Súkromná základná škola, Užhorodská 39-
Základná škola, Gemerská 26,2
Základná škola, Požiarnická 37,7
Základná škola, Staničná 138,3
Základná škola, Užhorodská 39-

Košice - Krásna

hodnotenie

ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2-

Košice - Luník IX

hodnotenie

Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1-

Košice - Nad jazerom

hodnotenie

Súkr.základná škola, Galaktická 9-
Súkromná základná škola, Dneperská 16,4
Základná škola, Bukovecká 17-
Základná škola, Družicová 45,3
Základná škola, Jenisejská 226,1

Košice - Poľov

hodnotenie

Základná škola, Ul. Dolina 43-

Košice - Sever

hodnotenie

Základná škola, Hroncova 23-
Základná škola, Polianska 16,5
Základná škola, Tomášikova 317,1

Košice - Sídlisko KVP

hodnotenie

Súkr. základná škola, Starozagorská 8-
Súkr.spojená škola - ZŠ, Starozagorská 8-
Základná škola, Drábova 3-
Základná škola, Janigova 27,2
Základná škola, Starozagorská 8-
Základná škola, Ulica Jána Pavla II. 17,4
ZŠ sv. košických mučen, Čordákova 50-

Košice - Sídlisko Ťahanovce

hodnotenie

Cirk.základná škola sMŠ, Juhoslovanská 2-
Základná škola, Belehradská 216,4
Základná škola, Bruselská 187,6

Košice - Staré Mesto

hodnotenie

Súkromná základná škola, Masarykova 19/A-
Súkromná základná škola, Strojárenská 3-
Základná škola, Masarykova 19/A5,6
Základná škola, Nám. L. Novomeského 28,1
Základná škola, Park Angelinum 87,7
Základná škola. G s VJM, Kuzmányho 6-

Košice - Šaca

hodnotenie

Základná škola, Mládežnícka 34,4

Košice - Ťahanovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Želiarska 4-

Košice - Západ

hodnotenie

Súkromná základná škola, Tr. SNP 104-
Súkromná základná škola, Ulica slobody 1-
Základná škola, Bernolákova 166,7
Základná škola, Kežmarská 288,2
Základná škola, Kežmarská 307,0
Základná škola, Považská 125,8
Základná škola, Trebišovská 106,3
Základná škola, Ulica slobody 1-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 188,1