Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Bratislava - Petržalka"

Bratislava - Devín

hodnotenie

Základná škola, Kremeľská 2-

Bratislava - Devínska Nová Ves

hodnotenie

Základná škola, Ivana Bukovčana 36,7
Základná škola, Pavla Horova 166,1

Bratislava - Dúbravka

hodnotenie

Súkromná základná škola, Batkova 2-
Súkromná ZŠ, Bílikova 34-
Základná škola, Beňovského 17,0
Základná škola, Nejedlého 8-
Základná škola, Pri kríži 116,1
Základná škola, Sokolíkova 27,7

Bratislava - Jarovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Trnková 1-

Bratislava - Karlova Ves

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 147,3
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 328,7
Súkr. ZŠ - Cenada, Majerníkova 60-
Súkromná ZŠ-Esprit, Majerníkova 62-
Základná škola, Karloveská 617,9
Základná škola, Majerníkova 626,3
Základná škola, Veternicova 20-

Bratislava - Lamač

hodnotenie

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23-
Základná škola, Malokarpatské nám. 16,9

Bratislava - Nové Mesto

hodnotenie

S-ZŠ franc-slov, Cádrova 23-
Súkromná ZŠ EISB, Kalinčiakova 12-
Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10-
Škola pre mimoriadne nadané deti (ZŠ), Teplická 7-
Základná škola, Kalinčiakova 124,4
Základná škola s MŠ, Cádrova 23-
Základná škola s MŠ, Česká 106,1
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54-
Základná škola s MŠ, Odborárska 2-
Základná škola s MŠ, Riazanská 75-
Základná škola s MŠ, Sibírska 39-
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 27,5

Bratislava - Petržalka

hodnotenie

Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38-
SŠ Svätej Rodiny - ZŠ, Gercenova 106,4
Súkr. ZŠ pre intel.nad., Znievska 2-
Súkromná bulharská ZŠ, Záporožská 8-
Súkromná ZŠ, Zadunajská 27-
Základná škola, Budatínska 615,3
Základná škola, Černyševského 86,0
Základná škola, Dudova 25,4
Základná škola, Gessayova 27,0
Základná škola, Holíčska 505,8
Základná škola, Lachova 16,3
Základná škola, Nobelovo námestie 6-
Základná škola, Pankúchova 46,7
Základná škola, Prokofievova 5-
Základná škola, Tupolevova 205,5
Základná škola, Turnianska 106,5

Bratislava - Podunajské Biskupice

hodnotenie

Súkromná ZŠ Galileo, Dudvážska 6-
Základná škola, Bieloruská 1-
Základná škola, Biskupická 21-
Základná škola, Podzáhradná 516,5
Základná škola s MŠ, Vetvárska 7-

Bratislava - Rača

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Detvianska 245,7
Základná škola, Tbiliská 47,6
Základná škola s MŠ, Hubeného 256,4

Bratislava - Rusovce

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Vývojová 228-

Bratislava - Ružinov

hodnotenie

Spojená škola - ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4-
Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20-
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Borodáčova 2-
Základná škola, Drieňová 167,3
Základná škola, Kulíškova 86,0
Základná škola, Medzilaborecká 116,1
Základná škola, Mierová 468,0
Základná škola, Nevädzová 26,7
Základná škola, Ostredková 147,5
Základná škola, Ružová dolina 29-
Základná škola, Vrútocká 585,9
Základná škola Košická, Košická8,0
Základná škola Košická (PYP), Novohradská 3-

Bratislava - Staré Mesto

hodnotenie

Deutsche Schule Bratislava / Nemecká škola Bratislava (ZŠ), Palisády 51-
Evanjelická ZŠ, Palisády 57-
S-ZŠ Cambridge (Funiversity), Úprkova 3-
Základ. škola sv.Uršule, Nedbalova 4-
Základná škola, Dubová 17,0
Základná škola, Hlboká cesta 4-
Základná škola, Jelenia 16-
Základná škola, Jesenského 6-
Základná škola, Mudroňova 837,7
Základná škola, Vazovova 47,3
Základná škola s MŠ, Grösslingová 487,8
Základná škola s MŠ, Škarniclova 18,4
Základná škola s VJM, Dunajská 13-
ZŠ Matky Alexie, Palackého 18,0

Bratislava - Vajnory

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Osloboditeľská 27-
Základná škola s MŠ, Osloboditeľská 1-

Bratislava - Vrakuňa

hodnotenie

Základná škola, Rajčianska 35,7
Základná škola, Železničná 145,7
Základná škola, Žitavská 14,7

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 5-