Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Banská Bystrica"

Banská Belá

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Banská Belá 315-

Banská Bystrica

hodnotenie

Súkr. základná škola, Lazovná 6-
Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5-
Súkromná základná škola, Magurská 16-
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51-
Základná škola, Ďumbierska 178,4
Základná škola, Golianova 87,2
Základná škola, Jána Bakossa 54,8
Základná škola, Moskovská 27,0
Základná škola, Okružná 2-
Základná škola, Pieninská 276,9
Základná škola, Radvanská 15,9
Základná škola, Sitnianska 326,1
Základná škola, Spojová 148,2
Základná škola, Trieda SNP 205,3
Základná škola JGT, Gaštanová 127,3
Základná škola s MŠ, Nám.Štefana Moysesa 23-
Základná škola SSV, Skuteckého 89,1

Banská Štiavnica

hodnotenie

Spojená škola - cirk.ZŠ, Radničné nám. 14-
Súkr. základná škola, Akademická 13-
Základná škola, Ludvika Svobodu 404,6
Základná škola, P. Dobšinského 177,0

Bratislava - Záhorská Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Hargašova 5-

Nová Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Nová Bystrica 6866,3
Základná škola s MŠ, Vychylovka 687-

Považská Bystrica

hodnotenie

Zákl.škola sv.Augustína, Moyzesova 16,9
Základná škola, m. č. Milochov 224-
Základná škola, m. č. Považská Teplá 181-
Základná škola, m.č. Považ.Podhradie 169-
Základná škola, Nemocničná 26,2
Základná škola, Sídl. Rozkvet 20476,2
Základná škola, Sídl. SNP 14846,0
Základná škola, Sídl. Stred 17,1
Základná škola, Slov. partizánov 539,1
Základná škola, Slovanská 78,8
Základná škola, Školská 107,9
Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169-
Základná škola s MŠ, m. č. Považská Teplá 181-

Stará Bystrica

hodnotenie

Základná škola s MŠ, Stará Bystrica 6807,4