Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Banská Bystrica"

Banská Bystrica

hodnotenie

Súkr. základná škola, Lazovná 6-
Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5-
Súkromná základná škola, Magurská 16-
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51-
Základná škola, Ďumbierska 179,1
Základná škola, Golianova 87,3
Základná škola, Jána Bakossa 5-
Základná škola, Moskovská 26,8
Základná škola, Okružná 2-
Základná škola, Pieninská 276,5
Základná škola, Radvanská 16,2
Základná škola, Sitnianska 326,3
Základná škola, Spojová 147,9
Základná škola, Trieda SNP 205,2
Základná škola JGT, Gaštanová 127,7
Základná škola s MŠ, Nám.Štefana Moysesa 23-
Základná škola SSV, Skuteckého 89,3