Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "ZŠ Žilina"

Žilina

hodnotenie

Cirkevná základná škola, Gaštanová 53-
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Romualda Zaymusa 37,8
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11-
Základná škola, Do Stošky 8-
Základná škola, Gaštanová 567,0
Základná škola, Hollého 66-
Základná škola, Jarná 206,8
Základná škola, Karpatská 17,6
Základná škola, Lichardova 247,5
Základná škola, Limbová 306,2
Základná škola, Martinská 206,7
Základná škola, Námestie mladosti 18,4
Základná škola, Rybné námestie 1-
Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122/76,3
Základná škola, V. Javorku 326,0
Základná škola s MŠ, Brodno 110-
Základná škola s MŠ, Dolná Trnovská 36-
Základná škola s MŠ, Na stanicu 27-
Základná škola s MŠ, Školská 498,8
Základná škola s MŠ, Ulica sv. Gorazda 17,3
Základná škola s MŠ, Zádubnie 196-
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 26,2