Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Zvolen"

Zvolen

hodnotenie

SOŠ drevárska, Lučenecká 174,0
SOŠ podnikania, ul. Nám. Mládeže 17-
SOŠ technická, J. Švermu 13,0
Spojená škola - OA, Lieskovská cesta 1-
SPŠ dopravná, Sokolská 944,5
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 46,5
Stredná odborná škola, Jabloňová 13513,4
Súkr. SOŠ scén. výtvar., Kalinčiakova 87-
Súkr.stred.umel.škola, Môťovská cesta 81645,1