Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Zvolen"

Zvolen

hodnotenie

SOŠ drevárska, Lučenecká 173,8
SOŠ podnikania, ul. Nám. Mládeže 174,4
SOŠ technická, J. Švermu 13,6
Spojená škola - OA, Lieskovská cesta 1-
SPŠ dopravná, Sokolská 944,0
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 46,5
Stredná odborná škola, Jabloňová 13513,1
Súkr. SOŠ scén. výtvar., Kalinčiakova 87-
Súkr.stred.umel.škola, Môťovská cesta 8164-