Hodnotenia škôl uvedené na tomto portáli nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania.

Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Výsledky vyhľadávania "SOŠ Trnava"

Trnava

hodnotenie

Obchodná akadémia, Kukučínova 28,9
Ped.a soc.akad.bl.Laury, Kalinčiakova 243,0
SOŠ automobilová, Coburgova 394,2
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 13,8
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 62,6
SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 94,8
SOŠ polytechnická, Koniarekova 17-
SPŠ, Komenského 15,3
SPŠ dopravná, Študentská 236,1
SPŠ stavebná, Lomonosovova 76,0
Str. zdravot. škola, Daxnerova 67,2
Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 192,5